Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Γιώργος Σεφέρης

Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν υποταχτείτε...
Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη στάχτη...

Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν αγαπήσετε...
Αγαπήσαμε και βρήκαμε τη στάχτη...

Μας έλεγαν θα νικήσετε όταν εγκαταλείψετε τη ζωή σας...
Εγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου